Część 3 – Sensowne Biologiczne Specjalne Programy Natury – SBS

Część 3 –
Sensowne Biologiczne Specjalne Programy Natury – SBS

W tej części, w oparciu o Nową Medycynę, otrzymamy fundamentalnie nowy sposób spojrzenia na przebieg chorób, a który to podsumowany jest w Piątym Biologicznym Prawie Natury.

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.