Część 4 – Konflikt biologiczny

Część 4 – Konflikt biologiczny

W tej części dowiemy się, jak na skutek wydarzenia, które przeżyte było jako Konflikt Biologiczny (opisany w Pierwszym Biologicznym Prawie Natury), aktywuje się Sensowny Biologiczny Specjalny Program Natury (SBS). Zajmiemy się również treścią biologicznego konfliktu oraz jego synchronicznym przebiegiem na trzech płaszczyznach.
Here are the references and sources:

1) This song (german) nicely shows a few aspects of the psychic level of a strong conflict-active phase.
2) Fundamentals of the 1st Biological Law of Nature with many illustrations of Hamer Foci.
3) Details of the functional changes at the organic level in part 6 of this series.
4) Fundamentals of the 1st Biological Law of Nature and a critical consideration and important background to the emergence of the 1st biological natural law (german).

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.